6.00 – 7.00 Dyżur- schodzenie się dzieci dowolne zabawy integracyjne.
7.00 – 8.00 Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Konsultacje indywidualne z rodzicami. Zabawy swobodne i spontaniczne w kącikach zainteresowań. Indywidualna praca z dziećmi. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez  różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela w tym zabawy  ze śpiewem i integracyjne w kole.
8.00 – 8.15 Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania
8.15 – 8.40 Śniadanie
8.40 – 9.00 Czynności samoobsługowe w łazience. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania. Zabawy integracyjno-porządkowe ze śpiewem.
9.00 – 10.00 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. Zabawy dydaktyczne, tematyczne i ruchowe.
10.00 – 10.15 II śniadanie
10.15 – 12.00 Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, prace porządkowe, wycieczki, spacery. Zabawy swobodne i spontaniczne w sali.
12.00 – 12.15 Przygotowanie do obiadu.
12.15 – 12.45 Obiad
12.45 – 13.00 Czynności porządkowo-higieniczne. Przygotowanie do poobiedniego wypoczynku.
13.00 – 14.15 Dzieci 3 i 4 –letnie : leżakowanie. Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć dydaktycznych. Gry i zabawy planszowe, zabawy konstrukcyjne  i plastyczne. Praca w zespołach lub indywidualnie. Spacery lub zabawy na powietrzu z wykorzystaniem urządzeń rekreacyjnych.
14.15 – 14.30 Przygotowanie do podwieczorku.
14.30 – 14.50 Podwieczorek
14.50 – 15.00 Zabawy indywidualne, rozchodzenie się dzieci do domu
15.00 – 17.00 Dyżur. Zabawy integracyjne, konstrukcyjne, gry dydaktyczne, stolikowe. Rozchodzenie się dzieci do domu.