Zachęcam do osłuchania się i nauki piosenki. Jeśli nie można wyjść na prawdziwy spacer to proponuje chociaż spacer po pokoju w rytmie wiosennej muzyki.

Wykonujemy też zadanie z karty pracy nr 11. Pokoloruj drzewa. Nalep na drzewach ptaki tak, by na każdym było ich tyle samo. Na drzewie z lewej strony nalep duże ptaki, a na drzewie z prawej strony – małe.