W czwartek 21.03 wyruszyliśmy całym przedszkolem na poszukiwanie wiosny. Witaliśmy ją tradycyjnymi gaikami – maikami i okrzykami „Witaj Wiosno! Żegnaj Zimo”.