Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz procedury obiegu informacji w przedszkolu dostępne są na tablicy informacyjnej przy wejściu do przedszkola oraz w gabinecie dyrektora.