Pierwszego Dnia Wiosny z przedszkola wyruszył kolorowy korowód. Spacerowaliśmy alejkami osiedla wołając „ Witaj Wiosno, żegnaj Zimo!!!”