Grupa 4 latków w poniedziałek 7.10 wybrała się do

parku poszukać jesiennych darów.