W naszym przedszkolu realizowany jest w grupie dzieci pięci i sześcio letnich program edukacyjny „Moje dziecko idzie do szkoły”, jego celem jest ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych. Ważne jest tutaj podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia oraz przekonanie o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i środowisku szkolnym. W ramach programu dzieci uczestniczyły w spotkaniu z policjantem, który zwracał uwagę na prawidłowe poruszanie się po ulicy. Przedszkolaki brały udział w zajęciach na temat właściwości zdrowotnych owoców i warzyw oraz ich znaczenia w prawidłowym rozwoju. Uczyły się też, w jaki sposób przestrzegać higieny zmysłów i zostały zapoznane z hasłem „Dbając o przyrodę dbamy o własne zdrowie”. W przedszkolu miało miejsce spotkanie z pielęgniarką, która w obrazowy sposób przedstawiła dzieciom zasady dbania o higienę osobistą. Dzieci uczą się również, w jaki sposób dbać o własne bezpieczeństwo. Koordynatorem programu jest Beata Ługawiak.