Na przełomie października i listopada rozpoczęła się akcja „Okaż serce bezdomnemu Azorkowi”, zorganizowana przez Zespół Szkół Agrobiznesu im. Dezyderego Chłapowskiego w Rogoźnie. Kolejny raz do akcji przyłączyły się przedszkolaki z Przedszkola nr 2 w Rogoźnie. Dzieci uczestniczyły w pogadankach mających na celu popularyzację idei pomocy bezdomnym zwierzętom przebywającym w schroniskach oraz zbierały karmę dla nich. Dzięki zrozumieniu i uprzejmości rodziców , dzieciom udało się zebrać 93 kg karmy, która została przekazana do schroniska „ Azorek ” w Obornikach.